Poniżej można pobrać dokument zawierający regulamin wynajmu oraz korzystania z naszych obiektów.